شادیانه (سرزمین کودک)

برای فعال سازی برنامک شادیانه کافیست پس از نصب برنامه به اینترنت متصل باشید و صفحه پروفایل مربوط به فرزند خود را تکمیل فرمایید پس از ارسال فرم تکمیل شده کد فعال سازی ارسال شده را در برنامک وارد نمایید. هم اکنون می‌توانید از بخشی از امکانات برنامک "شادیانه" استفاده نمایید.
این نسخه کاملا رایگان در اختیار قرار گرفته است برای استفاده از تمامی بخشها واستفاده نامحدود از امکانات کامل سرزمین کودک شامل برنامک می‌توانید به روش زیر کد عضویت ویژه شادیانه دریافت نمایید .
1- تهرانی ها با شماره 70701020 و شهرستانی ها با شماره 70701020-021 تماس بگیرید و با ورود به بخش دریافت کدعضویت می توانید کد فعالسازی برنامک شادیانه را دریافت کنید.

2- کد عضویت دریافتی را در صفحه دریافت کد عضویت در برنامک وارد نمایید.
3- زمان ورود کد عضویت در برنامک حتما به اینترنت متصل باشید تا کد شما تایید گردد.
پس از تایید کد از تمام امکانات برنامک و سرزمین کودک استفاده نمایید.